Souhlas se zpracováním
osobních údajů

Zásady se zpracováním osobních údajů

Společnost CFIG E-commerce, a. s. spravující tento web (dále jen "Společnost") se zavazuje chránit vaše osobní údaje a dodržovat všechny platné zákony a nařízení týkající se ochrany osobních údajů. Tyto zásady se vztahují na všechny vaše osobní údaje, které nám poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich služeb, včetně návštěvy našich webových stránek.

  1. Získávání a používání osobních údajů

Společnost získává a používá vaše osobní údaje pouze za účelem poskytování služeb a produktů, které jste si u nás objednali, a pro komunikaci s vámi ohledně těchto služeb a produktů. Vaše osobní údaje mohou být také použity pro interní účely, jako je výzkum trhu a analýzy výkonu služeb.

  1. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami, pokud nejsou nezbytné k poskytování našich služeb a produktů, nebo pokud nejsou vyžadovány zákonem. V takovém případě budou vaše osobní údaje sdíleny pouze v minimálním rozsahu nezbytném pro dosažení těchto cílů.

  1. Ochrana osobních údajů

Společnost je povinna chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím a ztrátou. Používáme řadu technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytování našich služeb a produktů.

  1. Vaše práva

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás máme a jak jsou zpracovávány. Máte také právo požádat o opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neaktuální. Pokud máte jakékoli otázky nebo připomínky ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte nás.

  1. Upozornění na změny zásad

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady se zpracováním osobních údajů bez předchozího upozornění. V případě změn těchto zásad budou nové zásady zveřejněny na našich webových stránkách a platí pro veškeré osobní údaje, které jsou nám poskytnuty po změně zásad.