Zelený stůl

Wiesner Richard (1900–1972)

1963

60 x 73 cm

olej, tempera na plátně

signováno a datováno vpravo dole R. Wiesner 63

sbírka CFIG Arts ev. č. 6065

O autorovi

Richard Wiesner se narodil 6. 7. 1900 v Rudě na Moravě a zemřel 6. 11. 1972 v Praze. Studoval u prof. A. Hofbauera na UMPRUM v Praze a u prof. J. Obrovského a V. Nechleby na AVU tamtéž, absolvoval dvouletý stipendijní pobyt v Paříži. Zásadní vliv na tvorbu mělo poznání díla Maneta. Hledal spojení moderního umění a tradičních hodnot, v malbě na portréty, figury, intimní náladová témata, zátiší a krajinu. Postavy měly velikost a pádnost barokních monumentálních plastik.