Z Vysočiny

Jambor Josef (1887–1964)

1932

77 x 98 cm

olej na plátně

signováno vlevo dole Jambor 1932

sbírka CFIG Arts ev. č. 6522

Informace o díle

Málokterý text týkající se Josefa Jambora, malíře a grafika, již zralého studenta pražské Akademie a výrazného solitéra stavěného někdy hlavním objektem svého zájmu do dvojice s Oldřichem Blažíčkem, vynechá jeho epiteton „malíře Vysočiny“. Témata totiž umělec čerpal, nepočítáme-li tedy díla ovlivněná jeho zahraničními cestami ve 20. letech, především na Českomoravské vrchovině. Inspirací mu byla hlavně krajina kolem vsi Blatiny nedaleko Nového Města na Moravě. Představované Jamborovo plátno Z Vysočiny je proto typickým příkladem autorovy tvorby 30. let a nese v sobě řadu nezaměnitelných prvků jeho výtvarného projevu. Kromě samotného mnohokrát opakovaného námětu liduprázdné, takřka panoramaticky pojaté krajiny s typickým dalekým horizontem je to i realistické, drobnopisné a precizní podání cest, přírodních detailů, travin, různorodých políček, lesíků a remízků. Literatura si u Jambora mj. všímá i schopnosti malovat vše, co „rychle mizí a ztrácí svůj půvab“ – půvab a pocit ztráty z dnes již sotva opakovatelného krajinného prospektu jsou bez pochyby předivem i tohoto obrazu.

Přiložen znalecký posudek od Mgr. Milana Dospěla Ph.D.

O autorovi

Josef Jambor se narodil 29. 10. 1887 v Pohledci na Moravě a zemřel 17. 9. 1964 v Tišnově. V letech 1914-1920 byl žákem pražské Akademie výtvarných umění na speciálce profesora Švabinského. Cestoval po Jugoslavii, severní Itálii, Německu, Holandsku atd. Roku 1923 uspořádal výstavu obrazů z těchto cest a ubezpečil se tak, že česká krajina je nejkrásnější. Je přezdíván malířem Vysočiny, protože inspiraci čerpal převážně kolem své chalupy v Blatinách na Vysočině.

V jeho tišnovském domě byla zřízena Galerie Josefa Jambora. Základ sbírky galerie tvoří velkorysý dar více než 50 obrazů, které Josef Jambora věnoval městu Tišnov.