Výlov Rožmberka

Blažíček Oldřich (1887–1953)

1930

109 x 150 cm

olej na plátně

signováno a datováno vlevo dole O. Blažíček 1930

sbírka CFIG Arts ev. č. 6504

Publikováno

Naděžda Blažíčková – Horová, Oldřich Blažíček (1887 – 1953), Soupis díla, Praha 2019, reprodukováno na s. 215, kat. č. 423.

Informace o díle

Autor díla je znám především svými krajinářskými díly, figura hraje v těchto obrazech především roli stafáže, dotváří kompozici a podtrhuje kýženou atmosféru. Oldřich Blažíček v tomto nabízeném plátně toto své nepsané pravidlo porušil a jako hlavní námět plátna zde zvolil právě člověka v jeho žitém prostředí. V daném případě malíř sleduje jihočeské rybáře při výlovu slavného rybníka Rožmberk. Tento slavný a také největší rybník třeboňské soustavy, ale i celé České republiky, byl navržen, stejně tak i celý systém, Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan, slavným rožmberským regentem a nadčasovým architektem vodních staveb. Na tomto velkoformátovém plátně divák vidí již finální akci výlovu rybníka, kdy muži na kraji břehu drží okraje obrovské rybářské sítě a ryby jsou připraveny k přendávání do sádek. Blažíček tento námět nejen že situoval, ale udal mu i atmosféru a čas. Ten z pravidla připadá na počátek října, když nadchází doba podzimu a jeho pošmourné a melancholické linky. Středu obrazu vládně nazlátlý tón rybího pokladu, povětšinou kapřího úlovku, který je pro Rožmberk typický. Muži stojí do kola a přemáhají jak sílu ryb, tak i vodního elementu. Za rybáři se rozprostírá širá dálka rybníka, jenž se zdá za daných podmínek takřka nekonečným. Dané plátno je také jedinečné tím, že v daném případě autor spojil zamýšlené emoce s postavami, které nechává za dílo promlouvat. Ze zvoleného námětu dýchají emoce, radost a taktéž těžkost a úsilí, se kterým je daný výlov, jakožto rituál provázaný. Výlov rybníka je po dlouhá léta i společenskou událostí, která spojuje lidi napříč místy i společenským postavením, Tento velký den je hrdým aktem obyvatel místního kraje a i jistým projevem respektu k historické tradici a samotným předkům. Předložené plátno je jedním z jedinečných v cele genezi autorovy tvorby a taktéž jedním z největších pláten, které Oldřich Blažíček za své tvůrčí dílo vytvořil.

O autorovi

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Schikanedera, Maška a Preislera, ve studiu poté pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Schwaigera. Malíř, představitel moderní krajinomalby. Ztvárňoval především Českomoravskou vrchovinu a krajinu kolem Železných hor. Jeho hlavním vzorem byl A. Slavíček, od něhož se naučil vnímat prostor, hmotu a tvar prostřednictvím světla. Člen S.V.U. Mánes, Jednoty umělců výtvarných a Klubu výtvarných umělců Aleš. Působil jako pedagog na fakultě architektury a pozemního stavitelství na ČVUT. Za své práce byl oceněn na předních světových výstavách.