Údolí chrámů v Agrigentu

Haubtmann Michael (1843–1921)

1884

50 x 102 cm

olej na plátně

signováno a datováno vpravo dole MHaubtmann 1884

sbírka CFIG Arts ev. č. 6255

Informace o díle

Opatřeno posudkem PhDr. Šárky Leubnerové. 

Z posudku:

Předložené plátno poměrně věrně zachycuje torzo chrámu Dioscuri, který byl zbudován mezi léty 480-460 př. n. l. Bravurní malba slavné antické památky byla vytvořena ve stylu středoevropského krajinářského realismu. Detaily přírody, malba kamenných prvků stavby i město v pozadí jsou pojaty suverénním malířským rukopisem s vysokou mírou věcného realismu. Prostorově cítěná scéna, umocněná skvěle zvládnutou vzdušnou perspektivou, je zachycena v jasných barvách jižního slunce, které působí výrazné rozdíly mezi zastíněnými a sluncem zalitými místy. Scenérie je oživena drobnou kvetoucí vegetací, jež obrůstá kamenné kvádry i torza kanelovaných sloupů, figurální stafáž vnáší do celého výjevu ruch každodenních života v krajině.

Vystaveno

Zapůjčeno na výstavu Výtvarné Hlinsko 2020

O autorovi

Michael Haubtmann se narodil 9. 4. 1843 v Praze a zemřel v Mnichově roku 1921. Vystudoval práva na Karlově Univerzitě v Praze a byl krátkou dobu činný jako právník. Soubežně se studiem práv se učil u Maxe Haushofera na Akademii výtvarných umění. V roce 1869 se odstěhoval do Mnichova a věnoval se malování, živil se jako krajinář. Cestoval po Švýcarsku, Norsku, Řecku, Egyptě a Itálii. Zastoupen ve významných českých, rakouských a německých sbírkách.