Trojský kůň

Bauch Jan (1898–1995)

1979

135 x 112 cm

olej na plátně

signováno a datováno dole Jan Bauch 1979

sbírka CFIG Arts ev. č. 6556

Informace o díle

Opatřeno posudkem PhDr. Rey Michalové, Ph.D.

Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D.:

Posuzovaný obraz je autentickým, reprezentativním a špičkovým dílem Jana Baucha z významného cyklu „O Odysseovi“, který vykrystalizoval jako výsledek dvou autorových cest do Řecka (1957, 1962) a tvoří jedno z těžišť jeho pozdního díla. 

O autorovi

Jan Bauch byl český malíř, grafik, sochař a ilustrátor. Narodil se 16. 11. 1898 v Praze a zemřel 9. 1. 1995 v Praze. Vyučil se řezbářem v otcově dílně na Starém Městě, v letech 1914–1916 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora E. Dítěte. Po přerušení studia vojenskou službou, pokračoval v ateliéru V. H. Brunnera. V letech 1921–1924 navštěvoval grafickou speciálku Maxe Švabinského na AVU, kterou ale kvůli konfliktu s Maxem Švabinským nedokončil. V letech 1923–1926 byl členem Umělecké besedy, 1926 členem SVU Mánes. V roce 1937 vystavoval na čs. expozici v Galerii Charpentier v Paříži a získal Grand Prix. Společně s přítelem J. Laudou je autorem monumentální plastiky Přepadení Československa, určené pro Světovou výstavu v New Yorku. V letech 1946–1958 byl docentem UMPRUM v Praze. V roce 1962 se po několikerém přerušení vrátil k sochařské práci. V jeho díle nacházíme mimo kreseb a grafik příležitostně i díla monumentální (vitráže, gobelíny, spolupráce s architekturou).

Jeho díla jsou zastoupena v předních českých sbírkách včetně Národní galerie v Praze.

Výběr z literatury

MICHALOVÁ, Rea, KOVÁČ Peter. Jan Bauch. Galerie Art Praha, 2013. ISBN 978-80-254-3937-1.