Svačina v polích

Blažíček Oldřich (1887–1953)

108 x 150 cm

olej na plátně

signováno vpravo dole O. Blažíček

sbírka CFIG Arts ev. č. 6480

Informace o díle

Expertiza: PhDr. N. Blažíčková-Horová 

Publikováno: N. Blažíčková-Horová, E. Havlová, Oldřich Blažíček 

Soupis díla: str. 133, č. kat. 256

Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové-Horové:  Náladový záběr letní přírody v době žní je krásná ukázka umělcovy osobitě zabarvené a mimořádné dovednosti zachytiti atmosféru zobrazovaného místa v konkrétním počasí. Krajinná scenérie se vyznačuje působivou skladbou, virtuózním štětcovým přednesem a neobyčejným smyslem pro barvu a světlo. Akcentuje skupinu ženců sedících o pauze ke svačině na kraji pole v trávě a mezi lučním kvítím s už prázdným košíkem a se džbány s vodou. Blažíček často obměňoval krajinný motiv, který se mu zalíbil a který vznikal vždy přímo na vybraném místě, zásadně maloval v plenéru. Předložená Svačina v polích patří bezpochyby k významným Blažíčkovým krajinným záznamům obohaceným o figurální motiv.

O autorovi

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Schikanedera, Maška a Preislera, ve studiu poté pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Schwaigera. Malíř, představitel moderní krajinomalby. Ztvárňoval především Českomoravskou vrchovinu a krajinu kolem Železných hor. Jeho hlavním vzorem byl A. Slavíček, od něhož se naučil vnímat prostor, hmotu a tvar prostřednictvím světla. Člen S.V.U. Mánes, Jednoty umělců výtvarných a Klubu výtvarných umělců Aleš. Působil jako pedagog na fakultě architektury a pozemního stavitelství na ČVUT. Za své práce byl oceněn na předních světových výstavách.

Výběr z literatury

BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda a Eliška HAVLOVÁ. Oldřich Blažíček (1887-1953). Ilustroval Oldřich BLAŽÍČEK. Praha: Academia, 2019. ISBN 9788020027412.