Středomořské pobřeží

Kirnig Alois (1840–1911)

1888

56 x 82 cm

olej na plátně

signováno vlevo dole A. Kirnig 1888

sbírka CFIG Arts ev. č. 6563

Informace o díle

Působivě zachycená přímořská krajina je dílem významného českého krajináře, důkladně vzdělaného nejprve v intencích romantismu u Maximiliana Haushofera v Praze, následně s důrazem na realistické vyznění u Eduarda Schleicha v Mnichově. Kirnig během svého života podnikl řadu zahraničních cest, jež se mu staly neutuchajícím zdrojem inspirace a zásobárnou témat. Pravidelně se vracel zejména do Itálie, odkud pochází i tato sběratelsky vzácná veduta. S velkou pečlivostí a ve všech detailech zaznamenal harmonicky vyznívající scénu se zrcadlící se klidnou mořskou hladinou, z níž vystupují rozeklaná skaliska. Výborně se mu také podařilo zachytit takřka hmatatelnou hřejivost italské riviéry provoněné vzrostlými cypřiši i specifickou místní atmosférou zalitou podvečerním sluncem.

O autorovi

Alois Kirnig, český malíř a ilustrátor, se narodil 10. 6. 1840 v Praze a zemřel 25. 11. 1911 tamtéž. Již ve 14 letech byl rok žákem pražského malíře Ferdinanda Lepiého. Od útlého věku putoval po Čechách a kreslil zejména architekturu českých měst. Studoval na pražské AVU u prof. Haushofera, současně i v Mnichově u Ed. Schleicha. Záhy začíná vystavovat své krajinářské práce, které se nesou ve stylu Haushoferovy staré školy. V roce 1866 si otvírá v Praze soukromou krajinářskou školu. Kromě alpských a italských krajin maloval jak partie z okolí Prahy (Šárka, Podbaba, Troja atd.) tak i motivy staré Prahy. Zastoupen ve významných českých sbírkách včetně Národní galerie v Praze.