Stín v Chrámu

David Jiří (1956)

2017

90 x 130 cm

kombinovaná technika na plátně

sbírka CFIG Arts ev. č. 6009

O autorovi

Současný český malíř, fotograf a umělec. Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Tvrdohlaví, která vznikla v roce 1987. Od 2. poloviny 80. let výrazně spoluvytváří podobu i atmosféru českého umění. Svými malbami s volným využíváním znaků a politických symbolů významně formoval postmoderní program na přelomu 80. a 90. let, kdy se také začal věnovat instalacím objektů a psaní textů reflektujících pozici umělce a umění ve společnosti.

Zastoupen v mnoha českých i zahraničních sbírkách včetně Národní galerie v Praze, Jack Tilton Gallery v New Yorku, Ludwig Múzeum – Museum of Contemporary Art v Budapešti, The Art Institute of Chicago a dalších.