Snopy

Slavíček Jan (1900–1970)

1929

61 x 82 cm

olej na plátně

signováno vpravo dole J. Slavíček 1925

sbírka CFIG Arts ev. č. 6561

Informace o díle

Zdařilá, v moderním gestu pojatá práce je skvělou ukázkou krajinářské polohy Jana Slavíčka, který tak navazoval na jedinečný um svého otce Antonína, jednoho ze zásadních reprezentantů české krajinomalby. Suverénní štětcový přednes dokazuje jistotu malířského rukopisu a je vynikající ukázkou Slavíčkova příznačného výtvarného projevu. Výjev Snopy pravděpodobně zachycuje kraj kolem Německé Rybné (dnes Rybná nad Zdobnicí), nacházející se v oblasti Orlických hor, kam umělec za svého mládí často zajížděl za otcem na faru k jeho příteli faráři Selicharovi a od roku 1926 zde měl vlastní vilku.

O autorovi

Jan Slavíček, malíř, se narodil 22. 1. 1900 v Praze a zemřel v roce 1970 tamtéž. Byl synem Antonína Slavíčka. V letech 1916-1925 byl žákem na pražské Akademii u Jana Preislera, Vratislava Nechleby, Maxe Švabinského a Otakara Nejedlého. Byl na studijních cestách v Paříži, Římě, v Holandsku a Španělsku.