Sběr hroznů

Košvanec Vlastimil (1887–1961)

100 x 70 cm

olej na plátně

signováno vlevo dole V. Košvanec

sbírka CFIG Arts ev. č. 6424

O autorovi

Narodil se 14. 12. 1887 v Karlíně a zemřel v listopadu 1961 v Praze. Malíř podobizen a karikatur.

Studoval na AVU v Praze u profesora V. Bukovace a V. Hynaise. Podnikl cesty po Itálii, Rakousku, Francii, Nizozemí, Německu, Albánii a Jadranu.

Byl členem skupiny Umělecká Beseda. Pohyboval se mezi mnoha uměleckými styly – impresionismus, symbolismus, post-impresionismus, realismus.

V roce 2015 se uskutečnila Košvancova autorská výstava Mistrovská díla Vlastimila Košvance – Protagonisty evropského malířství dvacátého století v Italském kulturním institutu v Praze, v Muzeu Bedřicha Smetany v Praze a v Českém centru v Praze.