Polní kytice v ateliéru

Holý Miloslav (1897–1974)

1954

65 x 51 cm

olej na plátně

signováno vlevo dole M. Holý 54

sbírka CFIG Arts ev. č. 6176

Informace o díle

Na rubu autorovo číslo soupisu 1592. 

Přiložen certifikát autenticity od Petra Bergere, vnuka malíře.

Autor spoluvytvořil seskupení s K. Holanem, P. Kotíkem a K. Kotrbou, později nazývané Sociální skupina, nebo také Ho Ho Ko Ko. Holý patří do generace, která byla poznamenána 1. světovou válkou, ve 20. letech byla zaujata sociální tematikou. V 50.letech se kromě nejčastějších námětů jeho civilizovaných krajin objevují i mnohá zátiší s květinami. Obraz činí již zajímavý jeho určený název, že se jedná o polní kytici, která má tak navodit dojem něčeho neposkvrněného a čistého, co vnáší do umělcova ateliéru, který je naznačený jen skříní a rozevřenou knihou, určitou lyrickou atmosféru a povznést tak profánní prostor. Pro Holanův barevně rozjasnění přednes je v tomto plátně ale zcela netypická vysoká míra dekorativního zpracování zařízení ateliéru, které divákovi připomene skoro až fauvistické experimenty počátku 20.století v jejich lineární dekorativní míře. Skoro se zdá, že květina není v hlavním centru malířova zájmu a poskytuje jen záminku, jak dát divákovi nahlédnout do umělcovy komory. Dílo tak zvláště svou expresivní a velmi uvolněnou barvou společně s ohledy na ornamentální vývin tvarů lehce vybočuje z autorovy typické tvorby a staví se tak jako ozdoba vedle typičtějších krajin.

O autorovi

Miloslav Holý se narodil 4. 10. 1897 v Praze a zemřel 3. 3. 1974 tamtéž. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Preislera, Vlaha Bukovace, Jakuba Obrovského a v grafické speciálce u Maxe Švabinského. Spolu s Karlem Holanem, Pravoslavem Kotíkem a sochařem Karlem Kotrbou vytvořil v roce 1925 skupinu Ho Ho Ko Ko, též nazývanou Sociální skupina. V letech 1927–⁠1930 a 1939–⁠1949 byl členem SVU Mánes. Byl také členem Umělecké besedy a SČUG Hollar. V letech 1947–⁠1958 byl profesorem a v letech 1950–⁠1954 rektorem Akademie výtvarných umění. Byl nositelem titulu zasloužilý umělec z roku 1964 a vyznamenání Řád práce z roku 1967. Jeho dílo charakterizuje celoživotní příklon k expresionismu. Ve dvacátých letech byl koloristou, později tvořil dynamické, pastózní krajiny. S oblibou maloval výjevy z periferie, ale byl též vynikajícím a osobitým krajinářem.