Pohled na Königsee s kostelem sv. Bartoloměje

Chwala Adolf (1836–1900)

61 x 90 cm

olej na plátně

signováno vlevo dole AChwala

sbírka CFIG Arts ev. č. 6453

Informace o díle

Přiložen odborný posudek PhDr. Šárky Leubnerové. 

 

Předložený obraz alpské krajiny s jezerem je dílem Adolfa Chwaly, významného českého krajináře druhé poloviny 19. století, působícího ve Vídni.

Pohled na Königsee s kostelem sv. Bartoloměje vznikl ve druhé polovině šedesátých let 19. století, kdy malíř začal jezdit za krajinářskými náměty k alpským jezerům. Tomuto období odpovídá drobnopisný  rukopis malby a řada brilantně zvládnutých motivů, které nalezneme i na jiných dílech té doby: pečlivě pojatá vegetace, odraz okolní krajiny na vodní hladině či modré nebe s vysokými bílošedými mračny. Idylický výjev je oživen barevně výraznějšími detaily – červenou sukní dívky, bílými plachetnicemi na jezeře, dvěma dekorativně pojatými břízkami, plasticky zachycenými balvany u cesty i sluncem ozářeným údolím s věžemi kostela sv. Bartoloměje. Přírodní scenérie byla korigována dobovým požadavkem na ideální kompoziční řešení; pro malebnější pohled malíř údolí více sevřel a oživil postavou sedící dívky, pro zdůraznění prostorové hloubky střídal zastíněné a sluncem ozářené plány, na pozadí barevně odstupňoval horská pásma a práci umocnil skvělou vzdušnou perspektivou.

Barevně bohaté řešení výjevu i postava pasačky dokonale souzní se snahou o vyjádření působivé atmosféry letního dne v alpské krajině. Vyvážením jednotlivých složek malby – bravurní kompozice, skvěle zpracovaných detailů, harmonické barevnosti i emocionálního vyjádření přírodní nálady – dosáhl Chwala silného uměleckého účinu.

Předloženou práci považuji za jednu z nejlepších ukázek Chwalovy tvorby konce šedesátých let 19. století, práci galerijní hodnoty.

Vystaveno a publikováno

Obraz byl vystaven na první monografické výstavě Adolfa Chwaly, kterou připravila Národní galerie v Praze v Klášteře sv. Jiří na Pražském hradě roku 2011. Dílo je uvedeno a reprodukováno v katalogu výstavy, in: Šárka Leubnerová, Adolf Chwala (1836-1900), katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2011, č. k. 9.

O autorovi

Adolf Chwala se narodil 4. 4. 1836 v Praze a zemřel 14. 3. 1900 ve Vídni.

Nejprve navštěvoval přípravku a v letech 1854–1859 krajinářský ateliér Maximiliana Haushofera. Již v roce 1856 se ještě jako student účastnil výroční výstavy Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze. Roku 1864 se usadil a pracoval ve Vídni, kde soukromě vyučoval. Pravidelně vystavoval ve Vídni i v Praze.

Od pozdně romantického výrazu postupně směřoval k realističtějšímu zobrazení krajinných scenérií. Většina jeho děl byla pojmenována podle zachycených krajinných výseků, z čehož lze usuzovat na Chwalovo nepřetržité putování po českých, moravských, rakouských a německých zemích. Jméno nedoceněného krajináře bylo teprve nedávno vráceno zpět do českého dějepisu umění po bok nejvýznamnějších žáků Haushoferovy krajinářské školy.

V roce 2011 se konala Chwalova souborná výstava v Národní galerii v Praze.

Výběr z literatury

Friedrich von Boetticher, Malerwerke des Neunzehnten Jahrhunderts, Dresden 1891, I. Bd

Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, Ostrava 1993, díl I.

K.G. Saur, Allgemeines Künstler-Lexikon, Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, München – Leipzig 1998, Bd. 19

Šárka Leubnerová, Krajinomalba v českém umění 19. století, katalog výstavy 50. Výtvarného Hlinecka, Městské muzeum a galerie Hlinsko a Národní galerie v Praze, Hlinsko 2009

Šárka Leubnerová, Adolf Chwala (1836-1900), katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 2011

Šárka Leubnerová, Umění 19. století od klasicismu k romantismu, Průvodce expozicí Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze, Praha 2016, s. 178-179.