Podzimní imprese

Ullmann Josef (1870–1922)

80 x 84 cm

olej na plátně

signováno vlevo dole J. Ullman

sbírka CFIG Arts ev. č. 6350

Informace o díle

Okouzlující podzimní partie Josefa Ullmanna přináší v původní adjustaci a  secesním formátu výjimečnou ukázku Mařákovy školy. Děleným rukopisem, snad inspirován lesními interiéry svého učitele, autor zachytil jak oblíbený motiv zrcadlení na vodní hladině, tak i ojediněle komponovaný krajinný výsek. Ten osobitě spojuje pohled do nitra lesa prokvetlého podzimní barevností s  výhledem do bažinaté nížiny zahalené jemnou mlhou babího léta. Malíř umně využil barevných kvalit podložky a bravurně vystihl proměnlivou atmosféru krajiny, vypointovanou vzlétajícím rozdivočelým kačerem, který v letu jen s námahou zdolává silný protivítr.

Přiložen posudek od PhDr. Michaela Zachaře.

O autorovi

Josef Ullmann se narodil 13. 6. 1870 v Nekmíři na Plzeňsku a zemřel 31. 5. 1922 v Praze.

Nejprve odešel za studiem do Mnichova, později se stal žákem pražské akademie výtvarného umění a v letech 1894–1899 studoval u profesora Pirnera a J. Mařáka.

Vystavoval rozměrné krajiny v Rudolfinu, později menší krajiny, zachycující náladu atmosféry. Ve svých dílech znázorňuje lesní tišiny podle vzoru Mařáka. Teprve v letech 1918–1929 tvořil krajiny po způsobu impresionistů (technika barevných skvrn), k nimž se vědomě hlásil již v roce 1911.

Vrcholné období jeho činnosti nastává koncem světové války, kdy zejména vznikají jeho výhledy do širého kraje.

Zastoupen v mnoha významných českých sbírkách včetně Národní galerie v Praze.