Podhorská vesnice

Nejedlý Otakar (1883–1957)

96 x 116 cm

olej na plátně

signováno vlevo dole Ot. Nejedlý

sbírka CFIG Arts ev. č. 6520

Informace o díle

Otakar Nejedlý se stal jedním z nejvýraznějších českých krajinářů 20. století, který navíc ve své malířské škole na pražské Akademii výtvarných umění vychoval řadu vynikajících žáků. Sám vycházel z impresionismu, expresionismu a fauvismu, ale vytvořil si svůj typický styl. Pro vývoj jeho malířského projevu byla rozhodující cesta na Cejlon a do Indie, která probudila jeho cit pro ostrou a zářivou barevnost. Na obraze Podhorská vesnice vystihl půvab krajiny s mimořádným smyslem pro proměny atmosféry. Tehdy dosahoval nesmírné živosti a přesvědčivosti uměleckého vyjádření. Zároveň kultivoval svou schopnost autentické výpovědi o krajině s její vnitřní i vnější strukturou. Dosáhl výrazného gesta a zjednodušení tvarů a přitom přirozeně vyjádřil charakter krajiny i krásu daného okamžiku. Nepochybně jde o jeho originální dílo. PhDr. Jiří Machalický historik umění.