Na řece (Labe u Litoměřic)

Wiesner Richard (1900–1972)

1958

81 x 100 cm

olej na plátně

signováno a datováno vlevo nahoře R. Wiesner 58

sbírka CFIG Arts ev. č. 6518

Informace o díle

Přiložen posudek PhDr. Rey Michalové Ph.D.

Posuzovaný obraz Na řece (Labe u Litoměřic) lze označit za jeden z výsledků autorovy šťastné tvůrčí katarze druhé poloviny padesátých let. Základním prostředkem výtvarné transpozice skutečnosti do poetické vize je tu malíři barva. Technika práce s hutnými pastami, roztíranými nejen štětcem, ale i špachtlí, přispívá k výstavbě neiluzivního obrazového prostoru. Široce posazované tahy v odstínech autorovy oblíbené modré, zelené, bílé, žluté a červené jsou zkomponovány do bohatě rozehraných akordů.

 

Posuzovaný obraz Na řece (Labe u Litoměřic) lze vnímat jako výtvarnou parafrázi Wiesnerova lyrického cítění a jeho veskrze optimistického pohledu na svět. 

O autorovi

Richard Wiesner se narodil 6. 7. 1900 v Rudě na Moravě a zemřel 6. 11. 1972 v Praze. Studoval u prof. A. Hofbauera na UMPRUM v Praze a u prof. J. Obrovského a V. Nechleby na AVU tamtéž, absolvoval dvouletý stipendijní pobyt v Paříži. Zásadní vliv na tvorbu mělo poznání díla Maneta. Hledal spojení moderního umění a tradičních hodnot, v malbě na portréty, figury, intimní náladová témata, zátiší a krajinu. Postavy měly velikost a pádnost barokních monumentálních plastik.