Krajina s napajedlem

Chwala Adolf (1836–1900)

74 x 100 cm

olej na plátně

signováno vpravo dole A. Chwala

sbírka CFIG Arts ev. č. 6444

Informace o díle

Přiložen odborný posudek od PhDr. Šárky Leubnerové

Z posudku: 

V sedmdesátých letech Chwala vytvořil řadu obrazů, které zachycovaly rovinaté nebo jen mírně zvlněné oblasti jižní Moravy (od Vranova nad Dyjí po Břeclav) a Dolního Rakouska. Tamní krajinu představoval v různých denních dobách i atmosférických proměnách a její intimní charakter dotvářel stafáží, případně drobnými přírodními motivy, jako byly potoky, bažiny, jezírka, remízky nebo jen dekorativně pojaté listnaté stromy. Četné obměny těchto idylických krajin dokládají, že o tyto byl mimořádný sběratelský zájem. Chwala je zpracovával v intencích dobového krajinářského realismu bravurním malířským rukopisem v bohaté škále barevných tónů, jejich umělecký potenciál spočíval v zachycení nejrůznějších proměn světelné atmosféry.

Také Krajina s napajedlem, zachycující melancholickou náladu venkovského dne, náleží k tomuto okruhu prací. Kompozice představuje do široka rozlitý mělký potok, vinoucí se rovinatou krajinou plnou polí, hájů a remízků, s vesnicí na obzoru a horami v dáli. Pro malíře typické střídání atmosférických nálad v jedné scenérii je představeno i zde: šedá deštivá mračna se nasouvají nad letní krajinu. Na plátně nacházíme opět spoustu motivů, charakteristických pro Chwalovy práce tohoto období: kameny na březích, polámané větve, dobytek, mohutné stromy atd. Stafáž, jež byla důležitým náladotvorným činitelem jeho krajin, měla často i funkci drobného barevného akcentu v záplavě zelených valérů. Barevně bohaté řešení přírodní scenérie v jasných tónech i působivá atmosféra umocnily náladu této intimní krajiny. 

 

O autorovi

Adolf Chwala se narodil 4. 4. 1836 v Praze a zemřel 14. 3. 1900 ve Vídni. Nejprve navštěvoval přípravku a v letech 1854–1859 krajinářský ateliér Maximiliana Haushofera. Již v roce 1856 se ještě jako student účastnil výroční výstavy Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze. Roku 1864 se usadil a pracoval ve Vídni, kde soukromě vyučoval. Pravidelně vystavoval ve Vídni i v Praze. Od pozdně romantického výrazu postupně směřoval k realističtějšímu zobrazení krajinných scenérií. Většina jeho děl byla pojmenována podle zachycených krajinných výseků, z čehož lze usuzovat na Chwalovo nepřetržité putování po českých, moravských, rakouských a německých zemích. Jméno nedoceněného krajináře bylo teprve nedávno vráceno zpět do českého dějepisu umění po bok nejvýznamnějších žáků Haushoferovy krajinářské školy. V roce 2011 se konala Chwalova souborná výstava v Národní galerii v Praze.