Kinského zahrada

Holan Karel (1893–1953)

r. 1932

130 x 200 cm

olej na plátně

sbírka CFIG Arts ev. č. 6577

Informace o díle

Opatřeno certifikátem o pravosti díla od vnučky autora Milady Sukdolákové.

O autorovi

Karel Holan se narodil 4. 12. 1893 v Praze a zemřel 24. 10. 1953 tamtéž. Malíř a grafik.

Navštěvoval reálku v Karlíně a současně soukromou školu kreslení M. Boháče a soukromý ateliér V. Beneše a O. Nejedlého. Roku 1913 začal studovat architekturu na ČVUT v Praze. O rok později byl odveden do armády. Po zranění byl propuštěn. V období od roku 1915–⁠1921 studoval AVU v Praze (V. Bukovac, M. Pirner, Karl Krattner). Mezi lety 1920–⁠1924 byl členem UB, účastnil se redigování 1., 3. a 4. ročníku sborníku UB Život.

V letech 1924–⁠1927 členem Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko. V období od roku 1927 až 1930 společně i s ostatními členy Sociální skupiny v SVU Mánes. V letech 1932–⁠1934 členem SVU Myslbek a od roku 1936 členem Jednoty umělců výtvarných.

Po první světové válce se zařadil do proudu tendenční sociální malby. Zachycoval prostředí městské periferie, všední život prostého bezejmenného člověka. Tragiku, téma neštěstí, ale i atmosféru lidové zábavy, téma cirkusu, pouti, hřiště.

Hlavním jeho tématem však zůstala periférie města.