Časně ráno v Bruggách

Procházka Jaro (1886–1949)

66 x 85 cm

olej na plátně

signováno vpravo dole Jaro Procházka Bruggy

sbírka CFIG Arts ev. č. 6376

Informace o díle

Malíř znám pro své pohledy na metropoli z ptačí perspektivy či její zákoutí nám v díle přednáší atmosféru slavných belgických Brugg. 

Toto bohaté obchodní město, jehož historie sahá do raného středověku, Procházka ukazuje v reálných konturách prostředí života ulice. Ta je zobrazena pomocí impresionistické manýry, kterou si autor oblíbil, ovládl a se kterou byla jeho tvorba plně spjata. 

Časné ráno v Bruggách je autorovou vyzrálou prací 30. let dvacátého století, vycházející z malířovy návštěvy holandských končin. 

V díle se projevuje magická zasněnost zobrazeného města, slavného jako Benátek severu, které v časných denních hodinách zahaluje mlha vynořující se z městských kanálů, které křižují takřka celé město. Procházka zde letmými, přesto hutnými tahy vystavěl vidinu ulice, její náladu, obyvatele a též ono kouzlo, které je tolik spjato s tímto slavným obchodním městem ležícím na kanálech řeky Reie. 

Dílo Časné ráno v Bruggách je výtečným příkladem vrcholné malířské etapy autora, která po celou svou tvorbu vytvářel jedinečné městské pohledy.

Publikováno

Umělecký měsíčník Dílo, JUV v Praze, 1945–46, ročník 34., s. 193.

O autorovi

Jaro Procházka se narodil 22. 4. 1886 v Praze – Vyšehradě a zemřel v roce 1949. Malíř měst, figuralista, grafik.

Byl žákem uměleckoprůmyslové školy v Praze u profesora Jakesche. Roku 1915 byl na Akademii výtvarného umění v Praze, ale studia byla přerušena světovou válkou, kterou prožil jako plukovní malíř.

Jeho tvorbu ovlivnil celoživotní příklon k impresionismu. Dokázal zpodobnit náladu městských zákoutí a uliček, ceněny jsou i jeho krajiny. Velký význam měly pro něj studijní cesty do Paříže a dále do Belgie a Holandska. Obrazy belgických měst, hlavně město Bruggy a krajiny z belgického a holandského pobytu na začátku 30. let 20. století, lze považovat za vrchol jeho tvorby. Právě za soubor obrazů evropských měst byl v roce 1931 vyznamenán výroční Cenou České akademie věd a umění.

Později pořádal studijní cesty do Solnohradu, Paříže, Norimberku, Itálie, Jugoslávie, Belgie a Londýna. Vystavoval v Praze i na venkově. V cizině v Bergenu, Oslo, Kodani.