Alpské jezero

Ullik Hugo (1838–1881)

1871

43 x 58,5 cm

olej na plátně

signováno a datováno vpravo dole Hugo Ullik 1871

sbírka CFIG Arts ev. č. 6466

Informace o díle

Komentář PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové: Pohled na Alpské jezero je nepochybná a kvalitní práce krajináře Hugo Ullika. Jak vyplývá z dat (byť špatně čitelného) v signatuře obrazu, byl obraz namalován v roce 1871, tedy krátce po Ullikově příchodu do Mnichova a do krajinářské školy Eduarda Schleicha. 

V Mnichově pobýval až do roku 1877 a namaloval zde početnou řadu malebných a idylických pohledů na město a jeho okolí. 

Také předložený barevně působivý pohled na jedno z jezer u Mnichova. Scénu romanticky laděného záběru popisuje Ullik do nejmenších podrobností a shrnuje v ní celý program současné německé náladové krajinomalby.

O autorovi

Hugo Ullik se narodil 14. května 1838 v Praze a zemřel 9. ledna 1881 tamtéž. Pocházel z rodiny soudního úředníka.

V letech 1854–1861 studoval na pražské Akademii v krajinářské škole Maxe Haushofera. Počátkem 60. let žil v neutěšených finančních poměrech, maloval v okolí Salzburgu a marně žádal o státní stipendium.

V roce 1871 se přestěhoval do Mnichova, kde v letech 1871–1874 studoval v mnichovské krajinářské škole Eduarda Schleicha.

Doku 1877 žil převážně v Mnichově a podnikal cesty do Bavorských Alp (V Ramsau, Ruhpolding, Večer na jezeře), ale k trvalému pobytu byl hlášen nepřetržitě až do své smrti v Praze.

Po návratu do Čech se živil jako malíř divadelních dekorací v Praze, Plzni a Bratislavě. Byl členem Spolku sv. Lukáše (50. léta), Krasoumné jednoty (1875–79) a Umělecké besedy (1863–1881). Zemřel roku 1881 a byl pohřben na Olšanských hřbitovech.

Ve svých obrazech zůstal věrný německé romantické krajinářské škole a vyhledával pitoreskní a idylické scenérie. Kromě Alp maloval i Prahu a její okolí, Krkonoše a Šumavu. Smysl pro realistický detail a barevné podání je v jeho pracích zřetelnější než u mnoha jeho současníků, kteří malovali krajiny převážně v ateliéru a nikoli v přírodě.