Žena

Janeček Ota (1919–1996)

1944

výška 59 cm

patinovaný bronz

značeno a datováno na plintě

sbírka CFIG Arts ev. č. 6225

Cena: 133 000 Kč

O autorovi

Ota Janeček se narodil v roce 1919 v Pardubičkách u Pardubic a zamřel v roce 1996 v Praze, český malíř, grafik, ilustrátor a sochař. Pracoval na návrzích
textilií, keramiky a spolupracoval i s filmem.

V letech 1937–1939 studoval kreslení na Českém vysokém učení technickém v Praze u O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného. Po uzavření vysokých škol nacisty pracoval krátce v továrně na výrobu jízdních kol, potom studoval na pražské Umělecko-průmyslové škole (1941–1942), kterou však nedokončil.

Byl členem SVU Mánes (1943/4–1949 a 1990–1996) a SČUG Hollar.

Jeho první malířská díla byla poznamenána expresivitou typickou pro válečné období. V některých obrazech se objevuje inspirace Amedeem
Modiglianim, ale od roku 1943 proniká do jeho děl i vliv kubismu. Již zde začaly krystalizovat okruhy jeho pozdější tvorby, především kresby dívčích
aktů. Začíná rovněž poprvé samostatně vystavovat.

Po roce 1948 objevuje postupně svůj osobitý, poetický styl s organickými, dekorativními prvky místy inspirovanými lidovým uměním a vycházejícími z motivů odpozorovaných v přírodě. V letech 50. se ještě dočasně vrací k realistickému pojetí obrazu, ale od následující dekády už jeho díla už přecházela do nefigurativních, florálních tvarů.[5] V této době vzniká i jeho vrcholný malířský cyklus Trávy, což jsou jakási komorně pojatá přírodní zátiší.
Později tvoří i další přírodní  cykly – Staré stromy, Příměstské krajiny, Zimní krajiny, Krajina Českého středohoří či ještě kubisticky laděná Města, posouvá se ale i k abstraktnějším polohám maleb vegetativních symbolů viděných jakoby pod mikroskopem, tak jako v cyklech Organismy, Buňky a Formy ze 60. let. Vystavuje např. ve Špálově galerii, tvoří řadu kovových a dřevěných plastik a spolupracuje s režiséry Weissem a Krejčíkem
na výtvarné stránce jejich filmů.

K typickým motivům jeho malby v 70. a 80. letech naopak patří jemná, jakoby zasněná stylizace květin, ptáčků, motýlů, stromů, vajec či stébel trávy, připomínající svou křehkostí mistry japonských závěsných obrazů.

Vznikají i nové cykly – Slunce a Země nebo obrazy různých imaginárních a mystických krajin. V kresbě i grafických technikách se hojně věnuje rovněž svým charakteristickým dívčím aktům.

Zdroj: wikipedia.org