Zátiší

Sigmund Karel Jan (1897–1959)

1948

60 x 80 cm

kombinovaná technika na kartonu

signováno a datováno vpravo dole

sbírka CFIG Arts ev. č. 6114

Cena: 16 000 Kč

O autorovi

Karel Jan Sigmund, český krajinář, se narodil 7. 2. 1897 v Mělníku na Labem a zemřel 23. 10. 1959. Studoval u profesora Schöna v Drážďanech, později u profesora Otakara Nejedlého v Praze. Studijní cesty pořádal po Itálii, Francii, Jugoslávii, Německu a Rakousku. Náměty čerpal především v okolí Heřmanova Městce, v Železných horách, na Kokoříně a na Slánsku. S oblibou maloval lesní tůně, vrby, lomy a opukové stavby.