Vzpomínka na Paříž

Jíra Josef (1929–2005)

1986

45 x 60 cm

olej na plátně

signováno vpravo dole J. Jíra 86

sbírka CFIG Arts ev. č. 6336

O autorovi

Josef Jíra, ilustrátor, malíř a grafik, se narodil 11. 10. 1929 v Turnově a zemřel 16. 6. v Malé Skále. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1946–1952. Postupně prošel ateliéry Karla Mináře, Miloslava Holého, Otakara Nejedlého a Vlastimila Rady.

V roce 1955 obdržel za obraz Komedianti roční stipendium (obraz je v Puškinově muzeu v Moskvě).

Josef Jíra byl především malířem, hluboce ukotveným ve svém rodném kraji, básníkem Podkrkonoší, který celý život přijímal impulzy z krajiny svého dětství. Tvorba málokterého umělce se vyznačuje tak silným autobiografickým charakterem jako právě tvorba Josefa Jíry. Umělec však maluje zejména vnitřní, zvláštně potemnělou atmosféru této krajiny, poznamenanou severským duchem melancholie, smutku a křesťanských mystérií. Důležitou součástí krajiny jsou lidé a jejich osudy, ve výsledku se prolínají prvky přírody blízké i vzdálené, život člověka i zvířete. Spjatost s regionem se však právě u Josefa Jíry vzácně snoubí s celostátním významem. Jeho styl a umělecké výrazové prostředky jej čím dále čím více vřazují mezi výrazné výtvarné fenomény druhé poloviny 20. století.

V roce 1992 si splnil celoživotní sen – vybudoval v Malé Skále v Boučkově roubeném statku galerii výtvarného umění 20. století, kde se mu podařilo shromáždit sochy, obrazy a grafiku více než osmdesáti našich nejvýznamnějších umělců.

Josef Jíra měl 47 samostatných výstav a zúčastnil se svými díly více než padesáti skupinových výstav. Jeho obrazy a grafiky jsou v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, V Galerii hl. města Bratislavy, Středočeské galerii Praha, v Památníku Terezín, v řadě krajských a oblastních galerií (Karlovy, Vary, Hradec Králové, Liberec, Trenčín, Olomouc, Pardubice, Litoměřice) a v Puškinově muzeu v Moskvě. Byl členem Skupiny M 57, SČUG Hollar a SVU Mánes.