V háji na Harambě

Holub Josef (1870–1957)

60 x 50 cm

olej na plátně

sbírka CFIG ev. č. 6554

O autorovi

Josef Holub, český krajinář, se narodil 13. 11. 1870 ve Slaném a zemřel 22. 8. 1957 v Kralupech na Vltavou.

V letech 1890–1894 studoval malířskou Akademii v Praze u prof. Mařáka. Během studia na Akademii obdržel Purmanovo a v roce 1896 Hlávkovo stipendium, za které se vydal na studijní cestu do Dalmácie a Černé Hory.

Po návratu ze studijních cest se v roce 1897 natrvalo usazuje v Kralupech nad Vltavou. V roce 1898 si Holub otevřel fotografický ateliér a věnoval se profesionálně praxi fotografa. Po roce 1918 se Josef Holub plně věnoval malířské tvorbě. Náměty čerpal z Dolního Povltaví a Podřipska. Podílel se na založení Krajinského muzea v Kralupech n. Vltavou.

V roce 1930 byl jmenován čestným občanem Kralup.