Ukřižovaný

Bauch Jan (1898–1995)

1945

84 x 61,5 cm

olej na plátně

sbírka CFIG Arts ev. č. 6562

Informace o díle

Expresivní a strhující plátno Ukřižovaný suveréna české malby Jana Baucha představuje vrchol autorova procítěného a vášnivě pojatého často se objevujícího biblického tématu. Sérii biblických výjevů se věnoval již ve 30. a na počátku 40. let a jejich přehlídku představil na výstavě v Topičově salonu v roce 1940. V období válečných let se však námětový rejstřík obrátil zejména směrem k tematice bolesti a smrti, reprezentované v obraze ukřižování Ježíše Krista. Velmi koncentrovaný a sugestivní prožitek, kterého se nám dostane při hlubším prožití tohoto obrazu, odkazuje k děsu ze života v okupované zemi. Bravurní práce s barvou modelovanou vířivými, až švihavými tahy štětcem podporuje živelný a velmi syrový prožitek z bolestného výjevu Kristovy až nelidsky protažené figury, která se svým vizuálem odkazuje někam ke gotickým portálům francouzských předklasických katedrál. Podobně i bolestí zkroušené a zhroucené tělo světce pod křížem může připomínat gotizující estetiku. Práce je reprodukována v monografii autora (R. Michalová: Jan Bauch, Praha 2012, kat. č. 94, str. 154) a byla vystavena na výstavě Výber z diela z rokov 1928–1983 k 85. narodeninám v Slovenské národní galerii v Bratislavě. Dílo původně pochází ze slavné sbírky dr. J. Borovičky.

O autorovi

Jan Bauch byl český malíř, grafik, sochař a ilustrátor. Narodil se 16. 11. 1898 v Praze a zemřel 9. 1. 1995 v Praze. Vyučil se řezbářem v otcově dílně na Starém Městě, v letech 1914–1916 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora E. Dítěte. Po přerušení studia vojenskou službou, pokračoval v ateliéru V. H. Brunnera. V letech 1921–1924 navštěvoval grafickou speciálku Maxe Švabinského na AVU, kterou ale kvůli konfliktu s Maxem Švabinským nedokončil. V letech 1923–1926 byl členem Umělecké besedy, 1926 členem SVU Mánes. V roce 1937 vystavoval na čs. expozici v Galerii Charpentier v Paříži a získal Grand Prix. Společně s přítelem J. Laudou je autorem monumentální plastiky Přepadení Československa, určené pro Světovou výstavu v New Yorku. V letech 1946–1958 byl docentem UMPRUM v Praze. V roce 1962 se po několikerém přerušení vrátil k sochařské práci. V jeho díle nacházíme mimo kreseb a grafik příležitostně i díla monumentální (vitráže, gobelíny, spolupráce s architekturou).

Jeho díla jsou zastoupena v předních českých sbírkách včetně Národní galerie v Praze.

Výběr z literatury

MICHALOVÁ, Rea, KOVÁČ Peter. Jan Bauch. Galerie Art Praha, 2013. ISBN 978-80-254-3937-1.