Trh v Moravské Ostravě

Procházka Jaro (1886–1949)

100 x 74 cm

olej na plátně

signováno vlevo dole

sbírka CFIG Arts ev. č. 6240

Cena: 99 000 Kč

O autorovi

Jaro Procházka se narodil 22. 4. 1886 v Praze – Vyšehradě a zemřel v roce 1949. Malíř měst, figuralista, grafik.

Byl žákem uměleckoprůmyslové školy v Praze u profesora Jakesche. Roku 1915 byl na Akademii výtvarného umění v Praze, ale studia byla přerušena světovou válkou, kterou prožil jako plukovní malíř.

Jeho tvorbu ovlivnil celoživotní příklon k impresionismu. Dokázal zpodobnit náladu městských zákoutí a uliček, ceněny jsou i jeho krajiny. Velký význam měly pro něj studijní cesty do Paříže a dále do Belgie a Holandska. Obrazy belgických měst, hlavně město Bruggy a krajiny z belgického a holandského pobytu na začátku 30. let 20. století, lze považovat za vrchol jeho tvorby. Právě za soubor obrazů evropských měst byl v roce 1931 vyznamenán výroční Cenou České akademie věd a umění.

Později pořádal studijní cesty do Solnohradu, Paříže, Norimberku, Itálie, Jugoslávie, Belgie a Londýna. Vystavoval v Praze i na venkově. V cizině v Bergenu, Oslo, Kodani.