Splav

Hudeček Antonín (1872–1941)

44 x 60 cm

olej na kartonu

signováno vpravo dole

sbírka CFIG Arts ev. č. 6146

Cena: 47 000 Kč

O autorovi

Narodil se 14. 1. 1872 v Loucké u Budyně nad Ohří a zemřel 11. 8. 1941 V Častolovicích. Malíř krajinář. Byl žákem pražské Akademie u prof. Pirnera a Brožíka. Byl malířem krajinářem, i když byla původně jeho výchova figurální. Přidružil se k “Okořským” žákům Mařákovy krajinářské speciálky, kteří ve vsi Okoři hledali motivy ke svému tvoření. V čele této skupiny malířů stál Antonín Slavíček. Hudeček byl snivým lyrikem, malířem tichých večerů a měsíčních nocí a snivých podzimků. V roce 1902 na něj velmi zapůsobil pobyt v Itálii, v roce 1909 pobyt na Sicílii. Moře samo ho fascinovalo. V roce 1914 a 1915 moře znovu maluje na Rujaně. Roku 1916 maluje v Solnohradsku. Z podhoří pronikl do pravých hor, Alp. Byl jediný alpinista české moderní krajinomalby. V roce 1916 se na jeho plátně poprvé objevila zimní krajina. V letech 1920–⁠1921 tvoří v Báňské Bystrici, v Malých a Velkých Tatrách. V pozdějších letech se dostává opět k moři do Dubrovníka, Neapole. V letech 1927–⁠1932 opakuje zájezdy na Podkarpatskou Rus a Východní Slovensko. Na jaře 1931 byl v Benátkách a v letech 1932–⁠1941 častěji na Šumavě a na Písecku, kde ho poutalo poříčí Blanice a rybníky. V roce 1930 dostal Cenou České akademie věd a umění za celoživotní dílo. Je zastoupen ve všech významných výtvarných institucích.