Přístav v Holešovicích

Hubáček Josef (1899–1931)

1925

55 x 76 cm

olej na plátně

sbírka CFIG Arts ev. č. 6464

Cena: 70 000 Kč

O autorovi

Josef Hubáček se narodil 2. 12. 1899 v Praze a zemřel 10. 10. 1931 tamtéž. Působil jako malíř krajinář a grafik v Praze. Studoval UMPRUM a pražskou akademii v letech 1922–⁠1926 u prof. O. Nejedlého a A. Bromse. Podnikl studijní cestu na Korsice, kde bydlel s Janem Slavíčkem. Byl členem S. V. U. „Mánes“, s nímž vystavoval v letech 1925–⁠1927.

Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně.