Pařížská ulice

Kohout Alois (1891–1981)

45 x 62 cm

olej na plátně

sbírka CFIG Arts ev. č. 6528

O autorovi

Alois Kohout se narodil v Praze 21. března 1891 a studoval umění u Menci Klementa Crnčiće v Záhřebu.

Od roku 1909 pobýval kvůli dalšímu studiu v Paříži (Académie Julian). Usídlil se v dnes legendárním uměleckém centru La Ruche na Montparnassu, kde se dostal do blízkosti umělců jako Ossip Zadkine, Amedeo Modigliani, Chaim Soutine, Moisse Kogan nebo Maurice Utrillo. S většinou z nich Kohouta pojilo blízké přátelství. Ve Francii si také změnil své rodné příjmení na francouzský ekvivalent Lecoque.

Na umělcovu budoucnost mělo zásadní vliv jeho setkání se slavným impresionistou Augustem Renoirem, který jej povzbudil v umělecké tvorbě. V letech 1913–1939 žil a pracoval v Praze z níž zajížděl do Afriky, Paříže a Benátek. S úspěchem vystavoval v prestižních světových i českých galeriích. Po obsazení Protektorátu Čechy a Morava odjel do Jugoslávie a po jejím obsazení německými vojsky se uchýlil do italské okupační zóny v Dubrovníku.

V šesti poválečných letech, od roku 1945 do roku 1951, prošla umělcova pestrá kariéra mnohými změnami. Pokračoval v malování a vystavoval například v Římě, Miláně, Florencii. Kromě malování se dočkal také publikování několika svých knih a v roce 1947 dokonce hrál v úspěšném filmu „Avanti a lui tremava tutta Roma“. Itálii opustil v roce 1951 a odjel USA, kde získal v roce 1960 občanství. Ze Spojených států často cestoval do Francie. Zemřel v roce 1981 v Los Angeles.

Přestože je Kohoutova tvorba silně ovlivněna impresionismem, svojí podstatou náleží k École de Paris, s níž ho pojila četná umělecká východiska. Charakteristickými náměty jsou krajinné a městské scenérie. Jeho plátna zachycují rozličné pařížské nálady, čímž je podobný Maurici Utrillovi, s nímž jej pojilo přátelství. Umělcovu originalitu oceňoval August Renoir prorockými slovy: „Maluješ docela dobře a rychle. Máš výbornou techniku, jistotu ve svých tazích a obzvlášť dobře dokážeš vyjádřit hloubku i šíři prostoru … Máš dobrý smysl pro barvy a perspektivu. Zůstaň takový, jaký jsi, a určitě z tebe vyroste velký umělec.“ Ve své době byl velmi úspěšný a jeho díla vlastní prestižní instituce.

Jeho obraz s námětem pražských střech byl například dlouhou dobu součástí výzdoby prezidentské pracovny Bílého domu. Kohoutova díla zakoupilo Guggenheim museum a Whitney museum v New Yorku.

Zdroj: www.aloiskohout.cz