Krajina u Cavaliere

Koníček Oldřich (1886–1932)

r. 1930

62 x 95 cm

olej na plátně

sbírka CFIG Arts ev. č. 6470

Vystaveno:

Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S. V. U. Mánes, 2014,
Má vlast – pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, 4. 9.–1.11.2015, Praha,

Publikováno:

Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S. V. U. Mánes, 2014, s. 151.
Má vlast – pocta české krajinomalbě, S. V. U. Mánes a Správa Pražského hradu, Praha, 2015, s. 551.

O autorovi

Oldřich Koníček, český malíř, se narodil 12. 10. 1886 v Kutné Hoře a zemřel 17. 7. 1932 v Žehuni na Kolínsku.

Studoval na pražské AVU u prof. R. Otterfelda. Od roku 1910 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Inspiroval ho impresionismus a fauvismus.

Zlomovým obdobím byl rok 1911, kdy Oldřich Koníček poprvé navštívil Paříž. Jeho tvorba se postupně zcela proměnila. Studoval zejména díla P. Cezanna, A. Deraina, H. Matisse a O. Friesze. Vystavuje opakovaně v Paříži a stává se členem Union Internationale des Beaux Arts et des Lettres v roce 1913.

V roce 1919 byl v Itálii, kde maloval bojiště ze světové války pro Památník Osvobození (41 velkých obrazů). Jeho malířská tvorba byla vysoce hodnocena dobovými výtvarnými kritiky.

Zastoupen v předních českých sbírkách včetně Národní galerie v Praze a Musée d’art moderne André Malraux v Le Havre ve Francii.