Jiřiny

Holý Miloslav (1897–1974)

1934

80 x 60 cm

olej na plátně

signováno vlevo dole M. Holý 34

sbírka CFIG Arts ev. č. 6430

O autorovi

Miloslav Holý se narodil 4. 10. 1897 v Praze a zemřel 3. 3. 1974 tamtéž. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Preislera, Vlaha Bukovace, Jakuba Obrovského a v grafické speciálce u Maxe Švabinského. Spolu s Karlem Holanem, Pravoslavem Kotíkem a sochařem Karlem Kotrbou vytvořil v roce 1925 skupinu Ho Ho Ko Ko, též nazývanou Sociální skupina. V letech 1927–⁠1930 a 1939–⁠1949 byl členem SVU Mánes. Byl také členem Umělecké besedy a SČUG Hollar. V letech 1947–⁠1958 byl profesorem a v letech 1950–⁠1954 rektorem Akademie výtvarných umění. Byl nositelem titulu zasloužilý umělec z roku 1964 a vyznamenání Řád práce z roku 1967. Jeho dílo charakterizuje celoživotní příklon k expresionismu. Ve dvacátých letech byl koloristou, později tvořil dynamické, pastózní krajiny. S oblibou maloval výjevy z periferie, ale byl též vynikajícím a osobitým krajinářem.