Horské jezero Königsee

Chwala Adolf (1836–1900)

63 x 92 cm

olej na plátně

sbírka CFIG Arts ev. č. 6249

O autorovi

Adolf Chwala se narodil 4. 4. 1836 v Praze a zemřel 14. 3. 1900 ve Vídni.

Nejprve navštěvoval přípravku a v letech 1854–1859 krajinářský ateliér Maximiliana Haushofera. Již v roce 1856 se ještě jako student účastnil výroční výstavy Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze. Roku 1864 se usadil a pracoval ve Vídni, kde soukromě vyučoval. Pravidelně vystavoval ve Vídni i v Praze.

Od pozdně romantického výrazu postupně směřoval k realističtějšímu zobrazení krajinných scenérií. Většina jeho děl byla pojmenována podle zachycených krajinných výseků, z čehož lze usuzovat na Chwalovo nepřetržité putování po českých, moravských, rakouských a německých zemích. Jméno nedoceněného krajináře bylo teprve nedávno vráceno zpět do českého dějepisu umění po bok nejvýznamnějších žáků Haushoferovy krajinářské školy.

V roce 2011 se konala Chwalova souborná výstava v Národní galerii v Praze.

Výběr z literatury

Friedrich von Boetticher, Malerwerke des Neunzehnten Jahrhunderts, Dresden 1891, I. Bd

Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, Ostrava 1993, díl I.

K.G. Saur, Allgemeines Künstler-Lexikon, Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, München – Leipzig 1998, Bd. 19

Šárka Leubnerová, Krajinomalba v českém umění 19. století, katalog výstavy 50. Výtvarného Hlinecka, Městské muzeum a galerie Hlinsko a Národní galerie v Praze, Hlinsko 2009

Šárka Leubnerová, Adolf Chwala (1836-1900), katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 2011

Šárka Leubnerová, Umění 19. století od klasicismu k romantismu, Průvodce expozicí Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze, Praha 2016, s. 178-179.